Zorg en sociale sector

Orde schept rust!  Maar orde scheppen als je hoofd vol vragen zit is moeilijk. Ziekte, vereenzaming of andere problemen leiden al snel tot uitstelgedrag. Daardoor raken zelfs de meest simpele taken als de ontbijttafel opruimen, niet afgewerkt. Misschien morgen, of overmorgen.  En plots staat de keuken vol en sluipt de rommel de woning binnen…
 
Wanneer uiteindelijk de stap naar hulpverlening wordt gezet is de wanorde in huis vaak compleet. De volledige woning ligt vol rommel en gezinshulp kan deze grote schoonmaak niet aan. Deli Clean helpt een nieuwe start te maken. Rekening houdend met budget en wensen. Discreet, zonder oordeel of opmerkingen. 
 

Wij starten waar anderen afhaken! 

  • we verwijderen alle afval, ook groot huisvuil
  • we sorteren vuil linnen
  • we verzamelen medicatie en persoonlijke documenten
  • we reinigen alle leefruimtes grondig
  • en zorgen eventueel voor de nodige herstellings -en opfrissingswerken zoals behangen, schilderen

Dit alles wordt uitgevoerd volgens de afspraken gemaakt met de zorgdrager of eindverantwoordelijke.  Volledig op maat en rekening houdend met budget en wensen.

Deli Clean zorgt voor een discrete reiniging zonder vooroordelen

Meer weten over onze reinigingsdienstenContacteer ons gerust. Wij helpen je graag persoonlijk verder.