Zorgsector

Orde schept rust!  Maar orde scheppen als je hoofd vol vragen zit is moeilijk. Ziekte, vereenzaming of andere problemen leiden al snel tot uitstelgedrag. Daardoor raken zelfs de meest simpele taken als de ontbijttafel opruimen, niet afgewerkt. Misschien morgen, of overmorgen.  En plots staat de keuken vol en sluipt de rommel de woning binnen…

Volledig op maat

Wanneer uiteindelijk de stap naar hulpverlening wordt gezet is de wanorde in huis vaak compleet. De volledige woning ligt vol rommel en gezinshulp kan deze grote schoonmaak niet aan. Deli Clean helpt een nieuwe start te maken. Rekening houdend met budget en wensen. Discreet, zonder oordeel of opmerkingen.

Sociale huisvestiging

Na een lange verhuurperiode kan het nodig zijn dat je jouw sociale huurwoning laat herstellen en reinigen voordat je die opnieuw gaat verhuren. Deli Clean staat je bij in alle reinigingswerken aan het interieur van de huurwoning.

Lees meer

Wij starten waar anderen afhaken! 

  • we verwijderen alle afval, ook groot huisvuil
  • we sorteren vuil linnen
  • we verzamelen medicatie en persoonlijke documenten
  • we reinigen alle leefruimtes grondig
  • en zorgen eventueel voor de nodige herstellings -en opfrissingswerken zoals behangen, schilderen

Dit alles wordt uitgevoerd volgens de afspraken gemaakt met de zorgdrager of eindverantwoordelijke. Volledig op maat en rekening houdend met budget en wensen.

Zorg en sociale sector

Meer weten over deze service? Wij helpen je graag persoonlijk verder

Contacteer ons